W dniach 19-20 listopada 2020 r. po raz 14. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym (KBL). Pandemia SARS-COV-2 i obowiązujące restrykcje w kontaktach bezpośrednich wymusiły konieczność znalezienia alternatywnej formuły organizacji tego wydarzenia, dlatego konferencja odbyła się w całości online. Transmisja była prowadzona z siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul.czytaj dalej

W dniach 19-20 listopada 2020 r. po raz 14. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym (KBL). Pandemia SARS-COV-2 i obowiązujące restrykcje w kontaktach bezpośrednich wymusiły konieczność znalezienia alternatywnej formuły organizacji tego wydarzenia, dlatego konferencja odbyła się w całości online. Transmisja była prowadzona z siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul.czytaj dalej

Rzetelne i transparentne informowanie o poziomie bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia kultury bezpieczeństwa i kreowania atmosfery zaufania do transportu lotniczego i lotnictwa jako takiego. Udostępnianie opinii publicznej zagregowanych informacji o poziomie / stanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całemu międzynarodowemu środowisku lotniczemu, wczytaj dalej

Zmniejszanie wpływu uwarunkowań środowiskowych zagrażających bezpieczeństwu operacji lotniczych w Polsce z powodu obecności zwierząt, a przede wszystkim ograniczanie kolizji z ptakami, stale wymaga ciągłej uwagi ze strony władz lotniczych i wszystkich podmiotów prowadzących lotniskową działalność gospodarczą. Wnioski i pragmatyka działania podmiotów zarządzających lotniskami powinny być oparte na wynikach analiz ryzykaczytaj dalej

19 – 20 listopada 2020 r. to data jednego z najważniejszych wydarzeń związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w bieżącym roku w Polsce. Tegoroczna Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym miała nową formułę, wymuszoną sytuacją epidemiczną w kraju. Konferencja odbyła się wg następującego harmonogramu: Dzień I – Czwartek, 19 Listopadaczytaj dalej

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce Zarządzanie Bezpieczeństwem został opublikowany Załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2020 – 2023 (KPB 2020) – „Zestawienie wartości SPIs z podziałem miesięcznym”.      Zestawienie zawiera wartości SPIs (Safety Perfomance Indicators) wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO,czytaj dalej

  Metoda Bow-Tie została opracowana m.in. w celu łatwej do zrozumienia i przejrzystej graficznej prezentacji scenariuszy ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, jest jednym z wielu dostępnych sposobów przedstawiania modeli barier pozwalających na stopniową – celowaną eliminację lub izolację źródeł zagrożeń i minimalizację skutków zdarzeń niepożądanych, pomagającym w identyfikacji najefektywniejszych działań zapobiegawczo-naprawczych iczytaj dalej