Zmniejszanie wpływu uwarunkowań środowiskowych zagrażających bezpieczeństwu operacji lotniczych w Polsce z powodu obecności zwierząt, a przede wszystkim ograniczanie kolizji z ptakami, stale wymaga ciągłej uwagi ze strony władz lotniczych i wszystkich podmiotów prowadzących lotniskową działalność gospodarczą. Wnioski i pragmatyka działania podmiotów zarządzających lotniskami powinny być oparte na wynikach analiz ryzykaczytaj dalej

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe spotyka się w ostatnim czasie z wieloma pytaniami dotyczącymi zasad i stosowania przepisów dotyczących wykonywania lotów na motoparalotniach. Mirosław Górski z Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego postanowił w te długie jesienne wieczory zebrać istotne zapisy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marcaczytaj dalej

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała informację, która zawiera obowiązujące zasady dotyczące dostępu do dokumentów określających zasady uzyskania certyfikatu środowiskowego oraz zdatności do lotu statków powietrznych, a także powiązanych produktów, tj. części i akcesoriów, jak również certyfikacji organizacji projektowych i produkcyjnych. Publikacja obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy wykonawcze (IR), dopuszczalne sposobyczytaj dalej

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych są skierowane do wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami. W szczególności mogą to być: przemysł lotniczy (w szczególności producenci, organizacje obsługowe, organizacje handlingowe, linie lotnicze, porty lotnicze, ANSP), pracownicy tych sektorów, lotniczeczytaj dalej

W ostatnich dniach zostały opublikowane kolejne lotnicze akty prawne Ministra Infrastruktury odnoszące się do funkcjonowania lotnisk. W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2156 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja oczytaj dalej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała poprawki do AIP (AIRAC AMDT 215), w których zamieściła m.in. informację o zmianie oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR. Nowe oznaczenia będą obowiązywały od 20 czerwca 2019 r. O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy PAŻP i zgodnie z otrzymanymi informacjami usunięcie ostatniej litery wynikaczytaj dalej

2 lipca 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (§19). Rozporządzenie jest dostępne w tym miejscu W związku z tym od 1 lipca 2019 AMC Polska będzie przyjmować zamówieniaczytaj dalej