Będzie bezpieczniej, efektywniej i elastyczniej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła zmiany, które poprawią wykorzystanie przestrzeni rejonu kontrolowanego lotniska (TMA) Warszawa. Od czwartku 22 kwietnia br., dzięki sektoryzacji TMA Warszawa oraz procedur odlotu (SID) i dolotu (STAR), samoloty z lotnisk Chopina oraz Modlin latają optymalniej i krócej, czyli przyjaźniej dla środowiska.czytaj dalej

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od czwartku 22 kwietnia br. sektor FIS Kraków został podzielony na dwie części, które są nazwane umownie: „wschód” i „zachód”. Nazwy są umowne, ponieważ nadal będzie obowiązywał ten sam znak wywoławczy: „Kraków Informacja”. Liczba operacji lotniczych obsługiwanych przez Służbę Informacji Powietrznej (FIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznejczytaj dalej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu pięciu stref TRA (czasowo rezerwowanych) dla operacji bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Strefy zostały wyznaczone w okolicy Warszawy i Katowic. Zwracamy uwagę, że przecinają one zarówno przestrzeń kontrolowaną, jak i niekontrolowaną. Apelujemy tym samym o zachowanie szczególnej ostrożnościczytaj dalej

Liczba operacji lotniczych obsługiwanych przez Służbę Informacji Powietrznej (FIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej systematycznie rośnie W roku 2019 informatorzy FIS PAŻP obsłużyli ich aż 260 000. W parze z coraz większym natężeniem ogólnego ruchu lotniczego idzie jednak także rosnąca ilość korespondencji radiowej, co utrudnia efektywne zapewnianie służby FIS i powoduje koniecznośćczytaj dalej

W celu minimalizacji utrudnień dla kontrolerów spowodowanych przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielił odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iczytaj dalej

Liczba operacji lotniczych obsłużonych przez Służbę Informacji Powietrznej (FIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w roku 2019 przekroczyła 260 000. W parze z rosnącym natężeniem ogólnego ruchu lotniczego idzie też coraz większa ilość korespondencji radiowej, uniemożliwiającej efektywne zapewnianie służby FIS i powodującej konieczność przeprowadzenia zmian w strukturach przestrzeni powietrznej niekontrolowanej. Wdrożenie pierwszejczytaj dalej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła kolejną fazę testów w ramach prowadzonych przygotowań do wdrożenia operacyjnego PansaUTM – systemu umożliwiającego elektroniczną koordynację lotów bezzałogowych statków powietrznych i cyfrowe zarządzanie wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. PansaUTM jest wspierana technologicznie przez Hawk-e Sp. z o.o. i DroneRadar Sp. zczytaj dalej