Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. W czwartym wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2020 r. można znaleźć artykuł pt. „Wypadki lotnicze w kontekście czynnika ludzkiego” analizujący wpływ czynnika ludzkiego na zdarzenia lotnicze. Jako przyczynę wielu wypadków w lotnictwie uznaje się działanie iczytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz realizacji nadzoru, mogą składać wnioski do 31 stycznia 2021 roku. Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50 proc. łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwaczytaj dalej

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego przedstawiamy Państwu najważniejsze działania Urzędu Lotnictwa Cywilnego i kluczowe wydarzenia w lotnictwie cywilnym, które miały miejsce w mijającym, niezwykle trudnym roku. Wierzymy, że Nowy Rok będzie czasem nowych wyzwań nie tylko dla naszego Urzędu, ale i dla całego środowiska lotniczego. Wszystkim naszym klientom orazczytaj dalej

W dniach 19-20 listopada 2020 r. po raz 14. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym (KBL). Pandemia SARS-COV-2 i obowiązujące restrykcje w kontaktach bezpośrednich wymusiły konieczność znalezienia alternatywnej formuły organizacji tego wydarzenia, dlatego konferencja odbyła się w całości online. Transmisja była prowadzona z siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul.czytaj dalej

iTEC to fundament cyfrowego nieba w Europie. Wdrażamy najnowszą generację iTEC jako pierwsi i czekamy na naszych partnerów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii i Litwy. iTEC przeniesie instytucje żeglugi powietrznej do nowej ery cyfrowego, zwirtualizowanego zarządzania ruchem lotniczym i pozwoli czerpać ze wszystkich korzyści, jakie niosą ze sobączytaj dalej

Rzetelne i transparentne informowanie o poziomie bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia kultury bezpieczeństwa i kreowania atmosfery zaufania do transportu lotniczego i lotnictwa jako takiego. Udostępnianie opinii publicznej zagregowanych informacji o poziomie / stanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całemu międzynarodowemu środowisku lotniczemu, wczytaj dalej

Od 31 grudnia każdy, kto będzie chciał latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, będzie musiał zarejestrować się, przejść szkolenie i zdać test online. Dotychczasowe krajowe prawo zastąpią nowe przepisy, które jednocześnie wchodzą w życie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest partneremczytaj dalej