Statystyki ruchu lotniczego w 2020 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol. Zebrane dane pokazują, że ruch lotniczy cofnął się do poziomów sprzed 2010 roku.


Największą liczbę operacji w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano w I kwartale ubiegłego roku: w styczniu (67,1 tys.), w lutym (60,5 tys.) oraz w marcu (37,5 tys.). W styczniu i lutym zanotowano wzrost ruchu odpowiednio o 5,5 proc. i 7 proc. Największe spadki pojawiły się w czasie pierwszego lockdown’u w kwietniu (-87 proc.), maju (-85 proc.) i czerwcu (-83 proc.). W całym 2020 roku liczba wszystkich operacji lotniczych IFR spadła o 58,7 proc. do poziomu 376,9 tys. operacji.

W przypadku krajowych lotnisk największe spadki zanotowano w Warszawie (-59 proc.), Krakowie (-57 proc.), Wrocławiu (-56 proc.) oraz Modlinie (-56 proc.). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym odnotowano w Zielonej Górze (-12 proc.), Łodzi (-38 proc.) oraz Olsztynie-Szymanach (-38 proc.). Całkowita liczba operacji na polskich lotniskach zanotowała spadek o 56,4 proc. osiągając poziom 193,7 tys. operacji.

Zaznaczamy, że prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation. Wyjątkiem jest ostatni wykres zawierający operacje lotnicze ACC TWR APP w 2020 i 2019 roku. Dane dotyczące TWR uwzględniają wszystkie operacje lotnicze łącznie z operacjami typu: low pass, touch and go, over flight.

Poniżej ruch na lotniskach od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (lista według liczby operacji):

 • Warszawa – EPWA – 79 379 (194 308 w 2019 r.) spadek o 59 proc.
 • Kraków – EPKK – 27 072 (63 469 w 2019 r.) spadek o 57 proc.
 • Gdańsk – EPGD – 21 503 (45 161 w 2019 r.) spadek o 52 proc.
 • Katowice – EPKT – 17 154 (37 775 w 2019 r.) spadek o 54 proc.
 • Wrocław – EPWR – 13 580 (31 264 w 2019 r.) spadek o 56 proc.
 • Poznań – EPPO – 10 802 (23 154 w 2019 r.) spadek o 53 proc.
 • Modlin – EPMO –  8598 (19 861 w 2019 r.) spadek o 56 proc.
 • Rzeszów – EPRZ – 3962 (8664 w 2019 r.) spadek o 54 proc.
 • Szczecin – EPSC – 3220 (6018 w 2019 r.) spadek o 46 proc.
 • Łódź – EPLL – 2374 (3831 w 2019 r.) spadek o 38 proc.
 • Bydgoszcz – EPBY – 2103 (4457 w 2019 r.) spadek o 52 proc.
 • Lublin – EPLB – 1687 (3311 w 2019 r.) spadek o 49 proc.
 • Olsztyn-Szymany – EPSY – 1256 (2035 w 2019 r.) spadek o 38 proc.
 • Zielona Góra – EPZG – 1011 (1150 w 2019 r.) spadek o 12 proc.
 • Radom – EPRA – Przebudowa lotniska, całkowity brak ruchu lotniczego.

Lotniska z największymi spadkami w 2020 r.:

 • Warszawa –  59 proc.
 • Kraków – 57 proc.
 • Wrocław – 56 proc.
 • Modlin – 56 proc.

Lotniska z najmniejszymi spadkami w 2020 r.:

 • Zielona Góra – 12 proc.
 • Łódź – 38 proc.
 • Olsztyn-Szymany – 38 proc.

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, w poszczególnych miesiącach:

 • Styczeń – 67 124 (63 603 w 2019 r.) wzrost o 5 proc.
 • Luty – 60 576 (56 528 w 2019 r.) wzrost o 7 proc.
 • Marzec – 37 581 (63 911 w 2019 r.) spadek o 41 proc.
 • Kwiecień – 8 771 (69 798 w 2019 r.) spadek o 87 proc.
 • Maj – 11 387 (80 159 w 2019 r.) spadek o 85 proc.
 • Czerwiec – 14 385 (88 438 w 2019 r.) spadek o 83 proc.
 • Lipiec – 30 875 (95 136 w 2019 r.) spadek o 67 proc.
 • Sierpień – 37 095 (92 831 w 2019 r.) spadek o 60 proc.
 • Wrzesień – 32 492 (88 076 w 2019 r.) spadek o 63 proc.
 • Październik – 29 994 (81 111 w 2019 r.) spadek o 63 proc.
 • Listopad – 22 888 (66 006 w 2019 r.) spadek o 65 proc.
 • Grudzień – 23 801 (66 858 w 2019 r.) spadek o 64 proc.


Miesiące z największą liczbą operacji w 202o r. (w tysiącach operacji):

 • Styczeń – 67 124
 • Luty – 60 576
 • Marzec – 37 581

Miesiące z największymi spadkami w 2020:

 • Kwiecień – 87 proc.
 • Maj –  85 proc.
 • Czerwiec – 83 proc.

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, w 2020 r.:

 • 376 969 (912 455 w 2019 r.) spadek o 58,7 proc. rdr

Poniżej ruch w rejonach kontrolowanych lotnisk (węzłów lotnisk) – TMA*

 • Warszawa EPWATMA – 92 909 (219 484 w 2019 r.) spadek o 57 proc.
 • Kraków EPKKTMA – 54 536 (117 747 w 2019 r.) spadek o 54 proc.
 • Poznań EPPOTMA – 29 677 (62 806 w 2019 r.) spadek o 53 proc.
 • Gdańsk EPGDTMA – 26 211 (53 111 w 2019 r.) spadek o 51 proc.

*Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk obejmuje część obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego lotniska lub kilku (węzła) lotnisk. Granice poziome TMA wyznacza się tak, aby obejmowały przestrzeń wystarczającą dla pomieszczenia torów lotów IFR, którym zamierza zapewnić się odpowiednie rodzaje służb kontroli ruchu lotniczego, biorąc pod uwagę możliwości urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze.


Liczba operacji lotniczych ACC TWR APP w 2020 i 2019 roku, zawierający dane operacji lotniczych TWR, łącznie z operacjami typu: low pass, touch and go, over flight*:

 • Warszawa – EPWA – 78 804 (196 501 w 2019 r.) spadek o 60 proc.
 • Kraków – EPKK – 32 768 (69 296 w 2019 r.) spadek o 53 proc.
 • Gdańsk – EPGD – 25 614 (49 857 w 2019 r.) spadek o 49 proc.
 • Katowice – EPKT – 20 204 (41 214 w 2019 r.) spadek o 51 proc.
 • Wrocław – EPWR – 18 477 (36 609 w 2019 r.) spadek o 50 proc.
 • Poznań – EPPO – 29 483 (41 684 w 2019 r.) spadek o 29 proc.
 • Modlin – EPMO – 39 741 (49 139 w 2019 r.) spadek o 19 proc.
 • Rzeszów – EPRZ – 25 246 (33 011 w 2019 r.) spadek o 24 proc.
 • Szczecin – EPSC – 7 165 (10 956 w 2019 r.) spadek o 34 proc.
 • Łódź – EPLL – 33 967 (37 561 w 2019 r.) spadek o 10 proc.
 • Bydgoszcz – EPBY – 21 519 (26 675 w 2019 r.) spadek o 19 proc.
 • Lublin – EPLB – 13 105 (18 775 w 2019 r.) spadek o 30 proc.
 • Olsztyn-Szymany – EPSY – 3 222 3 592 spadek o 10 proc.
 • Zielona Góra – EPZG – 1 217 (1 243 w 2019 r.) spadek o 2 proc.
 • Ogółem – 350 924 (617 588 w 2019 r.) spadek o 43 proc.

* – dane opracowane do końca listopada 2020 r.źródło: PAŻP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.